Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο»

Σηματοδότηση ΕΣΠΑ

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΛΕΣΒΟΥ

  1. /
  2. Εντάξεις
  3. /
  4. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ...

Πρόγραμμα: «Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027

Ταμείο: ΕΤΠΑ

Προτεραιότητα: 2

Ειδικός Στόχος: RSO2.4

Δικαιούχος: Δ/νση Δασών Ν. Λέσβου

Συγχρηματοδοτούμενη Δ.Δ.: 823.321,29

Συνολικό κόστος πράξης: 823.321,29

Ημερομηνία έναρξης πράξης: 30/05/2022

Ημερομηνία ολοκλήρωσης πράξης: 31/07/2024

Κωδικός ΟΠΣ: 6012125

Γεωγραφική περιοχή: Νησί της Λέσβου

Η πράξη αποτελεί εφαρμογή δράσεων αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής και συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος και των ιδιαίτερων δασικών οικοσυστημάτων του νομού, ενώ διευρύνει και τον βαθμό ασφάλειας για τις ζωές και τις περιουσίες των κατοίκων από τις πυρκαγιές.
Η πράξη περιλαμβάνει εκπόνηση σχεδίου αντιπυρικής προστασίας των οικοσυστημάτων του νομού Λέσβου – Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού(οχήματα και δίκυκλα) τα οποία θα συνδράμουν στην καλύτερη επιτήρηση – πρόληψη των δασικών και μη οικοσυστημάτων από δασικές πυρκαγιές – Εκτέλεση έργων διάσπασης της βλάστησης τα οποία θα συνδράμουν στην προστασία και φύλαξη των οικοσυστημάτων.Απόφαση Ένταξης
Μετάβαση στο περιεχόμενο