Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο»

Σηματοδότηση ΕΣΠΑ

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΗΤΕΣ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ

  1. /
  2. Εντάξεις
  3. /
  4. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ...

Πρόγραμμα: «Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027

Ταμείο: ΕΤΠΑ

Προτεραιότητα: 2

Ειδικός Στόχος: RSO2.4

Δικαιούχος: Δ/νση Δασών Ν. Σάμου

Συγχρηματοδοτούμενη Δ.Δ.: 491.128,44

Συνολικό κόστος πράξης: 491.128,44

Ημερομηνία έναρξης πράξης: 21/9/2023

Ημερομηνία ολοκλήρωσης πράξης: 21/5/2025

Κωδικός ΟΠΣ: 6011285

Γεωγραφική περιοχή: Περιφερειακή ενότητα Σάμου & Ικαρίας

Η ενταγμένη πράξη αφορά στην εκπόνηση σχεδίου αντιπυρικής προστασίας των οικοσυστημάτων του νομού Σάμου , στην προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού(οχήματα και δίκυκλα) τα οποία θα συνδράμουν στην καλύτερη επιτήρηση – πρόληψη των δασικών και μη οικοσυστημάτων από δασικές πυρκαγιές -και στην εκτέλεση έργων διάσπασης της βλάστησης τα οποία θα συνδράμουν στην προστασία και φύλαξη των οικοσυστημάτων.Απόφαση Ένταξης
Μετάβαση στο περιεχόμενο