Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο»

Σηματοδότηση ΕΣΠΑ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΤΕΙΧΩΝ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ ΧΙΟΥ (ΑΠΌ ΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΩΣ ΤΟΝ ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΤΟΥ ZENO

  1. /
  2. Εντάξεις
  3. /
  4. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ...

Πρόγραμμα: «Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027

Ταμείο: ΕΤΠΑ

Προτεραιότητα:

Ειδικός Στόχος: RSO4.6

Δικαιούχος: Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου

Συγχρηματοδοτούμενη Δ.Δ.: 2.000.000

Συνολικό κόστος πράξης: 2.000.000

Ημερομηνία έναρξης πράξης: 01/10/2024

Ημερομηνία ολοκλήρωσης πράξης: 31/12/2027

Κωδικός ΟΠΣ: 6011256

Γεωγραφική περιοχή: Πόλη της Χίου

Το Κάστρο της Χίου αποτελεί το σημαντικότερο μνημείο τ ης πόλης και το σπουδαιότερο οχυρωματικό μνημείο του νησιού. Το τμήμα του χερσαίου τείχους που θα αποκατασταθεί δηλαδή από τη Δυτική Πύλη έως τον Προμαχώνα Zeno αποτελεί συνέχεια των έργων που εκτελέστηκαν στο πλαίσιο του ΕΠ. 2014-2020 Βορείου Αιγαίου και με την ολοκλήρωσή του θα αποδοθεί στο κοινό μια ολοκληρωμένη αποκατάσταση των χερσαίων τειχών . Οι εργασίες θα περιλαμβάνουν ήπιες αρχιτεκτονικά επεμβάσεις, όπως στερεώσεις, πληρώσεις ρωγμών, τοπικές ανακτίσεις κλπ., οι οποίες θα καταστήσουν το μνημείο επιπλέον ασφαλές και προσβάσιμο για το κοινό. Στον χώρο του έργου θα τοποθετηθεί δίγλωσση ενημερωτική αφίσα ( banner). Με τη λήξη των εργασιών θα διοργανωθεί συνέδριο/ημερίδα, θα τυπωθεί δίγλωσσο ενημερωτικό βιβλίο και δίγλωσσο πολύπτυχο φυλλάδιο, θα τοποθετηθεί πινακίδα Braille και θα παραχθεί ψηφιακή εφαρμογή για το έργο, διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εφορείας.Απόφαση Ένταξης
Μετάβαση στο περιεχόμενο