Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο»

Σηματοδότηση ΕΣΠΑ

Αποκατάσταση Οθωμανικού Φρουρίου Σιγρίου ν. Λέσβου

  1. /
  2. Εντάξεις
  3. /
  4. Αποκατάσταση Οθωμανικού Φρουρίου Σιγρίου...

Πρόγραμμα: «Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027

Ταμείο: ΕΤΠΑ

Προτεραιότητα:

Ειδικός Στόχος: RSO4.6

Δικαιούχος: Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου

Συγχρηματοδοτούμενη Δ.Δ.: 3.000.000

Συνολικό κόστος πράξης: 3.000.000

Ημερομηνία έναρξης πράξης: 01/08/2024

Ημερομηνία ολοκλήρωσης πράξης: 31/12/2027

Κωδικός ΟΠΣ: 6007068

Γεωγραφική περιοχή: Νησί της Λέσβου

Το φρούριο του Σιγρίου βρίσκεται στην άκρη του ομώνυμου οικισμού, διατηρείται στην αρχική του μορφή και βρίσκεται σε άσχημη κατάσταση. Είναι μικρών διαστάσεων, τετράγωνο στην κάτοψη, με τετράγωνους οχυρωματικούς πύργους στις τέσσερις γωνίες και καταχύστρα υπεράνω της πύλης για την προστασία της. Η κεντρική πύλη στα ανατολικά κλείνει με δίφυλλη ξύλινη θύρα, επενδυμένη με σιδερένια ελάσματα, τα οποία στερεώνονταν με εφηλίδες. Κοσμείται με οξυκόρυφο τόξο -τυπικό δείγμα αραβικής αρχιτεκτονικής-κατασκευασμένο από εναλλασσόμενους ερυθρούς και λευκούς λίθους. Αντίστοιχης έμπνευσης είναι στο εσωτερικό του φρουρίου, τα τοξωτά λίθινα ή πλίνθινα υπέρθυρα των κελιών, που χρησιμοποιούνταν για τη διαμονή της μόνιμης φρουράς. Με την υλοποίηση του εν λόγω έργου θα αρθούν οι οποιεσδήποτε ετοιμορροπίες και θα αποκατασταθεί σχεδόν στο σύνολό του, προκειμένου να καταστεί επισκέψιμο με ασφάλεια και το εσωτερικό του αίθριου χώρου του να χρησιμοποιείται για πολιτιστικές εκδηλώσεις.Απόφαση Ένταξης
Μετάβαση στο περιεχόμενο