Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο»

Σηματοδότηση ΕΣΠΑ

Αντιστήριξη πρανών προϊστορικού οικισμού Πολιόχνης νήσου Λήμνου

  1. /
  2. Εντάξεις
  3. /
  4. Αντιστήριξη πρανών προϊστορικού οικισμού...

Πρόγραμμα: «Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027

Ταμείο: ΕΤΠΑ

Προτεραιότητα:

Ειδικός Στόχος: RSO4.6

Δικαιούχος: Διεύθυνση Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού

Συγχρηματοδοτούμενη Δ.Δ.: 400.000

Συνολικό κόστος πράξης: 400.000

Ημερομηνία έναρξης πράξης: 31/10/2024

Ημερομηνία ολοκλήρωσης πράξης: 03/02/2026

Κωδικός ΟΠΣ: 6011166

Γεωγραφική περιοχή: Νησί της Λήμνου

Το έργο αφορά στην υλοποίηση των απαιτούμενων εργασιών για την Αντιστήριξη πρανών του προϊστορικού οικισμού της Πολιόχνης νήσου Λήμνου, και την επαναπόδοση αξιών στο μνημείο μέσω κατάλληλου σχεδιασμού επισκεψιμότητας, ώστε να επιτευχθεί η προβολή του ως μείζονος πολιτισμικού αγαθού, προσβλέποντας στην πολιτιστική και τουριστική προβολή της ευρύτερης περιοχής της Πολιόχνης. Το μνημείο με την μοναδικότητά του, θα καταστεί σημαντικός πόλος έλξης επισκεπτών, συμβάλλοντας και στην τοπική ανάπτυξη.Απόφαση Ένταξης
Μετάβαση στο περιεχόμενο