Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο»

Σηματοδότηση ΕΣΠΑ

Ανάπλαση του Δημοτικού Κήπου Χίου

  1. /
  2. Εντάξεις
  3. /
  4. Ανάπλαση του Δημοτικού Κήπου...

Πρόγραμμα: «Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027

Ταμείο: ΕΤΠΑ

Προτεραιότητα: 5

Ειδικός Στόχος: RSO5.1

Δικαιούχος: Δήμος Χίου

Συγχρηματοδοτούμενη Δ.Δ.: 3.951.980,81

Συνολικό κόστος πράξης: 3.951.980,81

Ημερομηνία έναρξης πράξης: 06/09/2022

Ημερομηνία ολοκλήρωσης πράξης: 17/03/2025

Κωδικός ΟΠΣ: 6016208

Γεωγραφική περιοχή: Πόλη της Χίου

Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπλαση του Δημοτικού Κήπου Χίου, με σκοπό τη δημιουργία άμεσης πρόσβασης από τα παρακείμενα πεζοδρόμια με τη βελτίωση της πρόσβασης και την εξυπηρέτηση των αμεα,  την ανάδειξη ιστορικών στοιχείων του, τη βελτίωση φωτισμού, την αισθητική του αναβάθμιση και την εισαγωγή νέων χρήσεων, την ενδυνάμωση της υφιστάμενης φύτευσης με την προσθήκη νέων φυτών, τη βελτίωση του μικροκλίματος και την ενίσχυση του τοπικού οικοσυστήματος.Απόφαση Ένταξης
Μετάβαση στο περιεχόμενο