Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο»

Σηματοδότηση ΕΣΠΑ

Ανάπλαση Παραλιακού Μετώπου – Προκυμαία & Πλατεία Σαπφούς

  1. /
  2. Εντάξεις
  3. /
  4. Ανάπλαση Παραλιακού Μετώπου –...

Πρόγραμμα: «Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027

Ταμείο: ΕΤΠΑ

Προτεραιότητα: 5

Ειδικός Στόχος: RSO5.1

Δικαιούχος: Δήμος Μυτιλήνης

Συγχρηματοδοτούμενη Δ.Δ.: 3.883.613,90

Συνολικό κόστος πράξης: 3.883.613,90

Ημερομηνία έναρξης πράξης: 04/03/2022

Ημερομηνία ολοκλήρωσης πράξης: 31/12/2026

Κωδικός ΟΠΣ: 6016407

Γεωγραφική περιοχή: Πόλη της Μυτιλήνης

Η προτεινόμενη πράξη αφορά στην ανάπλαση του παραλιακού μετώπου της πόλης της Μυτιλήνης και της πλατείας Σαπφούς, με την οποία επιχειρείται η αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της πόλης.Απόφαση Ένταξης
Μετάβαση στο περιεχόμενο