Πρόγραμμα «ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ» 2021-2027

H ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης παρέχει μια ολοκληρωμένη πληροφόρηση για το Πρόγραμμα «ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ» 2021 -2027, σκοπός του οποίου είναι η αξιοποίηση των κοινοτικών και εθνικών πόρων που διατίθενται εντός των ορίων της γεωγραφικής περιφέρειας του Βορείου Αιγαίου, για την υλοποίηση δράσεων που συνεισφέρουν στην εκπλήρωση της πολιτικής συνοχής της Περιφέρειας για την περίοδο 2021-2027.

Η ιστοσελίδα στοχεύει στην άμεση και συνεχή πληροφόρηση του κοινού, των δυνητικών δικαιούχων, καθώς και των φορέων που εμπλέκονται στη διαχείριση, υλοποίηση, παρακολούθηση και έλεγχο του εν λόγω Προγράμματος.

Επιδίωξη είναι, μέσω ενός φιλικού προς τον χρήστη περιβάλλοντος, η δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο να πλοηγηθεί και να εντοπίσει την πληροφορία που τον ενδιαφέρει.

Στόχοι Πολιτικής Συνοχής 2021-2027

Ανταγωνιστική και έξυπνη Ευρώπη

Πράσινη και ανθεκτική Ευρώπη

Διασυνδεδεμένη Ευρώπη

Κοινωνική και συμπεριληπτική Ευρώπη

Μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες

Νέα

Μετάβαση στο περιεχόμενο