1

Αρχική σελίδα

Προσκλήσεις
Ενταγμένα έργα
Χάρτης Έργων
Ημερολόγιο
Διαγωνισμοί
Προσκλήσεις
Ενταγμένα έργα
Χάρτης Έργων
Ημερολόγιο
Διαγωνισμοί

Τα Νέα μας

Πρόσκληση Μέτρου 16 /Υπομέτρων 16.1-16.2 & 16.1-16.5 του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη 2014-2020 05/01/22
Τροποποίηση Πρόσκλησης “Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου” 23/12/21
Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων αξιολόγησης (Πίνακες Κατάταξης Εγκεκριμένων και Απορριφθεισών Αιτήσεων Ενίσχυσης) στο πλαίσιο της Δράσης 3.a.1. “Ενίσχυση υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων για την αξιοποίηση πατεντών, καινοτομιών και νέων παραγωγικών/επιχειρηματικών ιδεών για την βελτίωση της παραγωγικής τους δραστηριότητας ή/και για την ανάπτυξη νέων προϊόντων”. 10/12/21
1η Τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης Αποτελεσμάτων αξιολόγησης (Πίνακες Κατάταξης Εγκεκριμένων και Απορριφθεισών Αιτήσεων Ενίσχυσης) στο πλαίσιο της Δράσης 2β «Ενίσχυση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για τον εκσυγχρονισμό τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), συστημάτων αυτοματισμού καθώς και επενδύσεων ηλεκτρονικού εμπορίου (π.χ. ηλεκτρονικό επιχειρείν ή/και digital Marketing» 24/11/21
Ανάκληση ισχύος Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων για τη δράση 3.a.2. “Ενίσχυση της ίδρυσης μικρών και πολύ μικρών καινοτόμων επιχειρήσεων, με προτεραιότητα στους τομείς της RIS3”, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο» 2014-2020 12/11/21
Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων αξιολόγησης (Πινάκες Κατάταξης Εγκεκριμένων και Απορριφθεισών Αιτήσεων Ενίσχυσης) στο πλαίσιο της Δράσης 2β του «Ενίσχυση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για τον εκσυγχρονισμό τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), συστημάτων αυτοματισμού καθώς και επενδύσεων ηλεκτρονικού εμπορίου (π.χ.ηλεκτρονικό επιχειρείν ή /και digital Marketing» 10/11/21
Τροποποίηση Πρόσκλησης “Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου” 29/10/21
Τροποποίηση Πρόσκλησης “Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου” 23/09/21
2η Φάση Διαβούλευσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Βόρειο Αιγαίο” 2021-2027 13/09/21
Εκδίκαση ενστάσεων κατά της Απόφασης Απόρριψης αιτήσεων χρηματοδότησης στο πλαίσιο της δράσης “Ενίσχυση Μικρών & πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν λόγω της πανδημίας Covid-19 στη Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου” 28/07/21

Τελευταίες Προσκλήσεις

Oμάδες Βελτίωσης Συνθηκών Διαβίωσης Ρομά 23/12/2021
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022 (ΑΜΕΑ) 28/07/2021
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022 28/07/2021
Ωρίμανση μελετών για έργα που αφορούν σε επέκταση, αναβάθμιση υφιστάμενων δομών και υποδομών πρωτοβάθμιας/ δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 27/07/2021
Ωρίμανση μελετών για έργα που αφορούν σε επέκταση/ αναβάθμιση των υποδομών όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης και της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 27/07/2021
Ωρίμανση μελετών για έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 11/06/2021
Περιφερειακός Μηχανισμός Παρακολούθησης Αγοράς Εργασίας στη Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 04/06/2021
Στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης με πρακτική άσκηση για κοινωνικά ευπαθείς ομάδες, που οδηγούν σε πιστοποίηση προσόντων, στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 14/04/2021
Βελτίωση δεξιοτήτων και επαγγελματικών γνώσεων εργαζομένων σε θέματα καινοτομίας κτλ για την αναβάθμιση επαγγελματικών προσόντων 08/03/2021
Κέντρα Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία (νέες δομές) 29/01/2021