1

Προσωρινή Πινακίδα Έργου

  • Φορέας υλοποίησης ή Δικαιούχος
  • Να γράφετε με ελληνικούς πεζούς χαρακτήρες. Π.χ. «Ονομασία πράξης» και όχι «ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΑΞΗΣ».