Προσκλήσεις

[et_pb_section admin_label=”section”]
[et_pb_row admin_label=”row”]
[et_pb_column type=”4_4″][et_pb_text admin_label=”Text”]

Λέξη-κλειδί:
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα:
Άξονας Προτεραιότητας:
Επενδυτική Προτεραιότητα:
Τίτλος Κατάσταση Προϋπ/σμός € Ημερομηνία Έναρξης Hμερομηνία Λήξης
ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ – ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (νέες δομές) Ενεργή 432.000,00 01/09/2020 30/10/2020
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021 (ΑΜΕΑ) Ανενεργή 200.000,00 14/07/2020 31/07/2020
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021 Ανενεργή 1.300.000,00 14/07/2020 31/07/2020
Δράσεις θωράκισης της Δημόσιας Υγείας στη Περιφέρεια μέσω ενίσχυσης των Δημόσιων Δομών για την αντιμετώπιση επιδημιών (Covid_19) Ενεργή 14.000.000,00 13/07/2020 30/09/2020
Δράσεις για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών Ενεργή 1.500.000,00 13/07/2020 30/09/2020
Δράσεις διαχείρισης στερεών αποβλήτων στο πλαίσιο Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ) Ενεργή 3.000.000,00 01/07/2020 30/09/2020
Επέκταση, αναβάθμιση των υποδομών πρωτοβάθμιας – δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας Ανενεργή 3.000.000,00 30/04/2020 01/06/2020
Έργα αξιοποίησης επιφανειακών και θαλασσίων υδάτων για χρήση Ανενεργή 7.000.000,00 15/04/2020 31/07/2020
Επενδύσεις για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών στη Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου Ανενεργή 1.000.000,00 15/04/2020 03/08/2020
Έργα ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης πόσιμου ύδατος και αξιοποίησης επιφανειακών ή/και θαλάσσιων υδάτων για χρήση – Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ)» Ενεργή 3.000.000,00 09/04/2020 30/10/2020
Δράσεις προστασίας και αποκατάστασης παράκτιων περιοχών λόγω διάβρωσης_OXE Ενεργή 1.000.000,00 09/04/2020 21/12/2020
Επενδύσεις στον τομέα διαχείρισης λυμάτων στο πλαίσιο των ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων» Ανενεργή 3.000.000,00 15/04/2020 03/08/2020
Δράσεις / έργα ανάδειξης των οικοσυστημάτων Ανενεργή 3.000.000,00 23/04/2020 15/09/2020
Στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης με πρακτική άσκηση για κοινωνικά ευπαθείς ομάδες, που οδηγούν σε πιστοποίηση προσόντων, στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου Ανενεργή 800.000,00 22/04/2020 10/06/2020
Ενίσχυση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για τον εκσυγχρονισμό τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), συστημάτων αυτοματισμού καθώς και επενδύσεων ηλεκτρονικού εμπορίου (π.χ. ηλεκτρονικό επιχειρείν ή / και digital Marketing Ενεργή 2.500.000,00 17/03/2020 06/10/2020
Σελίδα από 11
[/et_pb_text][/et_pb_column]
[/et_pb_row]
[/et_pb_section]