Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο»

ΕΣΠΑ 2021-2027

Προγραμματισμός Προσκλήσεων

Προγραμματισμός Προσκλήσεων ΕΤΠΑ

Προγραμματισμός Προσκλήσεων ΕΚΤ+

Προϋπολογισμός €: 653.852
Κατάσταση: Προγραμματισμένη
Ημερομηνία έναρξης: 1ο Τετράμηνο 2024
Ημερομηνία λήξης: 1ο Τετράμηνο 2024
Δικαιούχοι: 2Η ΥΠΕ, ΓΝ Περιφέρειας, ΟΚΑΝΑ
Προϋπολογισμός €: 3.000.000
Κατάσταση: Προγραμματισμένη
Ημερομηνία έναρξης: 1ο Τετράμηνο 2024
Ημερομηνία λήξης: 2ο Τετράμηνο 2024
Δικαιούχοι: Δημόσια ακαδημαϊκά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα με έδρα ή/και παραρτήματα στην ΠΒΑ
Προϋπολογισμός €: 1.046.858
Κατάσταση: Προγραμματισμένη
Ημερομηνία έναρξης: 1ο Τετράμηνο 2024
Ημερομηνία λήξης: 2ο Τετράμηνο 2024
Δικαιούχοι: Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
Προϋπολογισμός €: 13.000.000
Κατάσταση: Προγραμματισμένη
Ημερομηνία έναρξης: 2ο Τετράμηνο 2023
Ημερομηνία λήξης: 3ο Τετράμηνο 2023
Δικαιούχοι: ΟΤΑ Α’ Βαθμού, ΟΤΑ Β’ Βαθμού
Προϋπολογισμός €: 4.000.000
Κατάσταση: Προγραμματισμένη
Ημερομηνία έναρξης: 1ο Τετράμηνο 2024
Ημερομηνία λήξης: 2ο Τετράμηνο 2024
Δικαιούχοι: ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού της ΠΒΑ
Προϋπολογισμός €: 1.666.172
Κατάσταση: Προγραμματισμένη
Ημερομηνία έναρξης: 1ο Τετράμηνο 2024
Ημερομηνία λήξης: 2ο Τετράμηνο 2024
Δικαιούχοι: Δ/νση Δασών Ν. Λέσβου, Δ/νση Δασών Ν. Σάμου, Δ/νση Δασών Ν. Χίου
Προϋπολογισμός €: 3.573.649,32
Κατάσταση: Προγραμματισμένη
Ημερομηνία έναρξης: 1ο Τετράμηνο 2024
Ημερομηνία λήξης: 2ο Τετράμηνο 2024
Δικαιούχοι: Δήμος Ανατολικής Σάμου
Προϋπολογισμός €: 12.729.256
Κατάσταση: Προγραμματισμένη
Ημερομηνία έναρξης: 1ο Τετράμηνο 2024
Ημερομηνία λήξης: 2ο Τετράμηνο 2024
Δικαιούχοι: Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
Προϋπολογισμός €: 4.000.000
Κατάσταση: Προγραμματισμένη
Ημερομηνία έναρξης: 1ο Τετράμηνο 2024
Ημερομηνία λήξης: 2ο Τετράμηνο 2024
Δικαιούχοι: ΟΤΑ Α’ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
Προϋπολογισμός €: 5.000.000
Κατάσταση: Προγραμματισμένη
Ημερομηνία έναρξης: 1ο Τετράμηνο 2024
Ημερομηνία λήξης: 2ο Τετράμηνο 2024
Δικαιούχοι: 2Η ΥΠΕ, Γενικά Νοσοκομεία Περιφέρειας
Προϋπολογισμός €: 5.000.000
Κατάσταση: Προγραμματισμένη
Ημερομηνία έναρξης: 1ο Τετράμηνο 2024
Ημερομηνία λήξης: 1ο Τετράμηνο 2024
Δικαιούχοι: Υπουργείο Πολιτισμού
Προϋπολογισμός €: 9.632.798
Κατάσταση: Προγραμματισμένη
Ημερομηνία έναρξης: 1ο Τετράμηνο 2024
Ημερομηνία λήξης: 2ο Τετράμηνο 2024
Δικαιούχοι: Δήμος Μυτιλήνης
Προϋπολογισμός €: 3.951.981
Κατάσταση: Προγραμματισμένη
Ημερομηνία έναρξης: 1ο Τετράμηνο 2024
Ημερομηνία λήξης: 2ο Τετράμηνο 2024
Δικαιούχοι: Δήμος Χίου
Προϋπολογισμός €: 1.453.370
Κατάσταση: Προγραμματισμένη
Ημερομηνία έναρξης: 1ο Τετράμηνο 2024
Ημερομηνία λήξης: 2ο Τετράμηνο 2024
Δικαιούχοι: Δήμος Μυτιλήνης
Προϋπολογισμός €: 2.259.860
Κατάσταση: Προγραμματισμένη
Ημερομηνία έναρξης: 1ο Τετράμηνο 2024
Ημερομηνία λήξης: 2ο Τετράμηνο 2024
Δικαιούχοι: Δήμος Χίου
Προϋπολογισμός €: 1.956.110
Κατάσταση: Προγραμματισμένη
Ημερομηνία έναρξης: 1ο Τετράμηνο 2024
Ημερομηνία λήξης: 2ο Τετράμηνο 2024
Δικαιούχοι: Δήμος Αγίου Ευστρατίου, Δήμος Οινουσσών, Δήμος Ψαρών
Προϋπολογισμός €: 8.755.000,00
Κατάσταση: Προγραμματισμένη
Ημερομηνία έναρξης: 1ο Τετράμηνο 2024
Ημερομηνία λήξης: 2ο Τετράμηνο 2024
Δικαιούχοι: Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
Προϋπολογισμός €: 5.857.177
Κατάσταση: Προγραμματισμένη
Ημερομηνία έναρξης: 1ο Τετράμηνο 2024
Ημερομηνία λήξης: 2ο Τετράμηνο 2024
Δικαιούχοι: Δήμος Δυτ. Λέσβου, Δήμος Μυτιλήνης
Προϋπολογισμός €: 1.215.659
Κατάσταση: Προγραμματισμένη
Ημερομηνία έναρξης: 1ο Τετράμηνο 2024
Ημερομηνία λήξης: 1ο Τετράμηνο 2024
Δικαιούχοι: 2Η ΥΠΕ, ΓΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Προϋπολογισμός €: 1.700.000
Κατάσταση: Προγραμματισμένη
Ημερομηνία έναρξης: 1ο Τετράμηνο 2024
Ημερομηνία λήξης: 1ο Τετράμηνο 2024
Δικαιούχοι: Υφιστάμενες και νέες κοινωνικές επιχειρήσεις
Προϋπολογισμός €: 680.000
Κατάσταση: Προγραμματισμένη
Ημερομηνία έναρξης: 1ο Τετράμηνο 2024
Ημερομηνία λήξης: 1ο Τετράμηνο 2024
Δικαιούχοι: Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Μετάβαση στο περιεχόμενο