Προγραμματισμός Προσκλήσεων

Προϋπολογισμός €: 13.000.000
Κατάσταση: Προγραμματισμένη
Ημερομηνία έναρξης: 2ο Τετράμηνο 2023
Ημερομηνία λήξης: 3ο Τετράμηνο 2023
Δικαιούχοι: ΟΤΑ Α’ Βαθμού, ΟΤΑ Β’ Βαθμού
Προϋπολογισμός €: 5.521.370
Κατάσταση: Προγραμματισμένη
Ημερομηνία έναρξης: 2ο Τετράμηνο 2023
Ημερομηνία λήξης: 2ο Τετράμηνο 2023
Δικαιούχοι: Δήμος Δυτικής Λέσβου, Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
Προϋπολογισμός €: 3.654.948
Κατάσταση: Προγραμματισμένη
Ημερομηνία έναρξης: 2ο Τετράμηνο 2023
Ημερομηνία λήξης: 2ο Τετράμηνο 2023
Δικαιούχοι: Δήμος Λήμνου, Δήμος Χίου
Προϋπολογισμός €: 2.997.500
Κατάσταση: Προγραμματισμένη
Ημερομηνία έναρξης: 2ο Τετράμηνο 2023
Ημερομηνία λήξης: 2ο Τετράμηνο 2023
Δικαιούχοι: Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
Προϋπολογισμός €: 842.850
Κατάσταση: Προγραμματισμένη
Ημερομηνία έναρξης: 2ο Τετράμηνο 2023
Ημερομηνία λήξης: 2ο Τετράμηνο 2023
Δικαιούχοι: Διευθύνσεις Δασών Νομού Σάμου και Χίου
Προϋπολογισμός €: 3.984.333,04
Κατάσταση: Προγραμματισμένη
Ημερομηνία έναρξης: 2ο Τετράμηνο 2023
Ημερομηνία λήξης: 2ο Τετράμηνο 2023
Δικαιούχοι: ΔΕΥΑ Λέσβου
Προϋπολογισμός €: 3.000.000
Κατάσταση: Προγραμματισμένη
Ημερομηνία έναρξης: 2ο Τετράμηνο 2023
Ημερομηνία λήξης: 2ο Τετράμηνο 2023
Δικαιούχοι: ΟΤΑ Α’ Βαθμού
Προϋπολογισμός €: 4.200.000
Κατάσταση: Προγραμματισμένη
Ημερομηνία έναρξης: 2ο Τετράμηνο 2023
Ημερομηνία λήξης: 2ο Τετράμηνο 2023
Δικαιούχοι: Νομικά Πρόσωπα, ΟΤΑ Α’ Βαθμού
Προϋπολογισμός €: 100.000
Κατάσταση: Προγραμματισμένη
Ημερομηνία έναρξης: 2ο Τετράμηνο 2023
Ημερομηνία λήξης: 2ο Τετράμηνο 2023
Δικαιούχοι: 2Η ΥΠΕ, Λοιποί αρμόδιοι φορείς, Νοσοκομεία
Προϋπολογισμός €: 400.000
Κατάσταση: Προγραμματισμένη
Ημερομηνία έναρξης: 2ο Τετράμηνο 2023
Ημερομηνία λήξης: 2ο Τετράμηνο 2023
Δικαιούχοι: 2Η ΥΠΕ, ΚΕΘΕΑ, Λοιποί αρμόδιοι φορείς, ΟΚΑΝΑ, Υπ. Υγείας
Προϋπολογισμός €: 1.400.000
Κατάσταση: Προγραμματισμένη
Ημερομηνία έναρξης: 2ο Τετράμηνο 2023
Ημερομηνία λήξης: 2ο Τετράμηνο 2023
Δικαιούχοι: Λοιποί αρμόδιοι φορείς, Νομικά Πρόσωπα, ΟΤΑ Α’ Βαθμού
Προϋπολογισμός €: 2.000.000
Κατάσταση: Προγραμματισμένη
Ημερομηνία έναρξης: 2ο Τετράμηνο 2023
Ημερομηνία λήξης: 2ο Τετράμηνο 2023
Δικαιούχοι: Λοιποί αρμόδιοι φορείς, Νομικά Πρόσωπα, ΟΤΑ Α’ Βαθμού
Προϋπολογισμός €: 3.300.000
Κατάσταση: Προγραμματισμένη
Ημερομηνία έναρξης: 2ο Τετράμηνο 2023
Ημερομηνία λήξης: 2ο Τετράμηνο 2023
Δικαιούχοι: Λοιποί αρμόδιοι φορείς, Νομικά Πρόσωπα, ΟΤΑ Α’ Βαθμού
Προϋπολογισμός €: 3.300.000
Κατάσταση: Προγραμματισμένη
Ημερομηνία έναρξης: 2ο Τετράμηνο 2023
Ημερομηνία λήξης: 2ο Τετράμηνο 2023
Δικαιούχοι: Λοιποί αρμόδιοι φορείς, Νομικά Πρόσωπα, ΟΤΑ Α’ Βαθμού
Προϋπολογισμός €: 1.000.000
Κατάσταση: Προγραμματισμένη
Ημερομηνία έναρξης: 2ο Τετράμηνο 2023
Ημερομηνία λήξης: 2ο Τετράμηνο 2023
Δικαιούχοι: Λοιποί αρμόδιοι φορείς, Νομικά Πρόσωπα, ΟΤΑ Α’ Βαθμού
Προϋπολογισμός €: 400.000
Κατάσταση: Προγραμματισμένη
Ημερομηνία έναρξης: 2ο Τετράμηνο 2023
Ημερομηνία λήξης: 2ο Τετράμηνο 2023
Δικαιούχοι: Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
Προϋπολογισμός €: 681.291
Κατάσταση: Προγραμματισμένη
Ημερομηνία έναρξης: 2ο Τετράμηνο 2023
Ημερομηνία λήξης: 2ο Τετράμηνο 2023
Δικαιούχοι: Δήμος Χίου, Κτιριακές υποδομές Α.Ε.
Προϋπολογισμός €: 891.403
Κατάσταση: Προγραμματισμένη
Ημερομηνία έναρξης: 2ο Τετράμηνο 2023
Ημερομηνία λήξης: 2ο Τετράμηνο 2023
Δικαιούχοι: Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Προϋπολογισμός €: 641.249
Κατάσταση: Προγραμματισμένη
Ημερομηνία έναρξης: 2ο Τετράμηνο 2023
Ημερομηνία λήξης: 2ο Τετράμηνο 2023
Δικαιούχοι: 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου, Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
Προϋπολογισμός €: 454.160
Κατάσταση: Προγραμματισμένη
Ημερομηνία έναρξης: 2ο Τετράμηνο 2023
Ημερομηνία λήξης: 2ο Τετράμηνο 2023
Δικαιούχοι: Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
Προϋπολογισμός €: 2.000.000
Κατάσταση: Προγραμματισμένη
Ημερομηνία έναρξης: 2Ο Τετράμηνο 2023
Ημερομηνία λήξης: 3ο Τετράμηνο 2023
Δικαιούχοι: 2Η ΥΠΕ, ΕΚΑΒ, Νοσοκομεία Περιφέρειας
Προϋπολογισμός €: 5.000.000
Κατάσταση: Προγραμματισμένη
Ημερομηνία έναρξης: 1ο Τετράμηνο 2023
Ημερομηνία λήξης: 2ο Τετράμηνο 2023
Δικαιούχοι: Υπουργείο Πολιτισμού
Προϋπολογισμός €: 5.000.000
Κατάσταση: Προγραμματισμένη
Ημερομηνία έναρξης: 2ο Τετράμηνο 2023
Ημερομηνία λήξης: 2ο Τετράμηνο 2023
Δικαιούχοι: Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ)
Προϋπολογισμός €: 3.960.620
Κατάσταση: Προγραμματισμένη
Ημερομηνία έναρξης: 2ο Τετράμηνο 2023
Ημερομηνία λήξης: 3ο Τετράμηνο 2023
Δικαιούχοι: ΕΥΔ
Προϋπολογισμός €: 5.201.164
Κατάσταση: Προγραμματισμένη
Ημερομηνία έναρξης: 1ο Τετράμηνο 2023
Ημερομηνία λήξης: 2ο Τετράμηνο 2023
Δικαιούχοι: ΕΥΔ, Λοιποί αρμόδιοι φορείς
Μετάβαση στο περιεχόμενο