Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο»

Σηματοδότηση ΕΣΠΑ

Προγραμματισμός Προσκλήσεων

Προγραμματισμός Προσκλήσεων ΕΤΠΑ

Προγραμματισμός Προσκλήσεων ΕΚΤ+

Προϋπολογισμός €: 3.000.000
Κατάσταση: Προγραμματισμένη
Ημερομηνία έναρξης: 2ο Τετράμηνο 2024
Ημερομηνία λήξης: 3ο Τετράμηνο 2024
Δικαιούχοι: Δήμοι Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, Λοιποί φορείς καθ' αρμοδιότητα
Προϋπολογισμός €: 3.000.000
Κατάσταση: Προγραμματισμένη
Ημερομηνία έναρξης: 2ο Τετράμηνο 2024
Ημερομηνία λήξης: 3ο Τετράμηνο 2024
Δικαιούχοι: ΔΕΥΑ Λέσβου, ΔΕΥΑ Χίου, Δήμοι Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
Προϋπολογισμός €: 6.000.000
Κατάσταση: Προγραμματισμένη
Ημερομηνία έναρξης: 2ο Τετράμηνο 2024
Ημερομηνία λήξης: 3ο Τετράμηνο 2024
Δικαιούχοι: ΔΕΥΑ Λέσβου, ΔΕΥΑ Χίου, Δήμοι Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
Προϋπολογισμός €: 6.000.000
Κατάσταση: Προγραμματισμένη
Ημερομηνία έναρξης: 2ο Τετράμηνο 2024
Ημερομηνία λήξης: 2ο Τετράμηνο 2024
Δικαιούχοι: ΔΕΥΑ Λέσβου
Προϋπολογισμός €: 3.000.000
Κατάσταση: Προγραμματισμένη
Ημερομηνία έναρξης: 2ο Τετράμηνο 2024
Ημερομηνία λήξης: 3ο Τετράμηνο 2024
Δικαιούχοι: Δημόσια ακαδημαϊκά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα με έδρα ή/και παραρτήματα στην ΠΒΑ
Προϋπολογισμός €: 3.000.000
Κατάσταση: Προγραμματισμένη
Ημερομηνία έναρξης: 2ο Τετράμηνο 2024
Ημερομηνία λήξης: 3ο Τετράμηνο 2024
Δικαιούχοι: Επιχειρήσεις & Ερευνητικά Ιδρύματα
Προϋπολογισμός €: 1.046.858
Κατάσταση: Προγραμματισμένη
Ημερομηνία έναρξης: 2ο Τετράμηνο 2024
Ημερομηνία λήξης: 3ο Τετράμηνο 2024
Δικαιούχοι: Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
Προϋπολογισμός €: 7.000.000
Κατάσταση: Προγραμματισμένη
Ημερομηνία έναρξης: 2ο Τετράμηνο 2024
Ημερομηνία λήξης: 3ο Τετράμηνο 2024
Δικαιούχοι: Επιχειρήσεις
Προϋπολογισμός €: 4.000.000
Κατάσταση: Προγραμματισμένη
Ημερομηνία έναρξης: 2ο Τετράμηνο 2024
Ημερομηνία λήξης: 3ο Τετράμηνο 2024
Δικαιούχοι: Επιχειρήσεις
Προϋπολογισμός €: 4.000.000
Κατάσταση: Προγραμματισμένη
Ημερομηνία έναρξης: 3ο Τετράμηνο 2024
Ημερομηνία λήξης: 3ο Τετράμηνο 2024
Δικαιούχοι: ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού της ΠΒΑ
Προϋπολογισμός €: 3.600.000
Κατάσταση: Προγραμματισμένη
Ημερομηνία έναρξης: 2ο Τετράμηνο 2024
Ημερομηνία λήξης: 3ο Τετράμηνο 2024
Δικαιούχοι: ΔΕΥΑ Λέσβου, ΔΕΥΑ Χίου, Δήμοι Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, Λοιποί φορείς καθ' αρμοδιότητα, Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
Προϋπολογισμός €: 1.700.000
Κατάσταση: Προγραμματισμένη
Ημερομηνία έναρξης: 2ο Τετράμηνο 2024
Ημερομηνία λήξης: 3ο Τετράμηνο 2024
Δικαιούχοι: Υφιστάμενες και νέες κοινωνικές επιχειρήσεις
Προϋπολογισμός €: 1.215.659
Κατάσταση: Προγραμματισμένη
Ημερομηνία έναρξης: 2ο Τετράμηνο 2024
Ημερομηνία λήξης: 3ο Τετράμηνο 2024
Δικαιούχοι: 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου, Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης
Προϋπολογισμός €: 2.664.864
Κατάσταση: Προγραμματισμένη
Ημερομηνία έναρξης: 2ο Τετράμηνο 2024
Ημερομηνία λήξης: 2ο Τετράμηνο 2024
Δικαιούχοι: Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (ΕΕΤΑΑ)
Προϋπολογισμός €: 2.400.000
Κατάσταση: Προγραμματισμένη
Ημερομηνία έναρξης: 2ο Τετράμηνο 2024
Ημερομηνία λήξης: 3ο Τετράμηνο 2024
Δικαιούχοι: Αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες, Κοινωφελή Ιδρύματα, Σύλλογοι Γονέων Κηδεμόνων ΑμεΑ, Φιλανθρωπικά Σωματεία, Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.)
Προϋπολογισμός €: 850.000
Κατάσταση: Προγραμματισμένη
Ημερομηνία έναρξης: 2ο Τετράμηνο 2024
Ημερομηνία λήξης: 3ο Τετράμηνο 2024
Δικαιούχοι: Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα
Προϋπολογισμός €: 3.000.000
Κατάσταση: Προγραμματισμένη
Ημερομηνία έναρξης: 2ο Τετράμηνο 2024
Ημερομηνία λήξης: 3ο Τετράμηνο 2024
Δικαιούχοι: Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής
Προϋπολογισμός €: 3.000.000
Κατάσταση: Προγραμματισμένη
Ημερομηνία έναρξης: 2ο Τετράμηνο 2024
Ημερομηνία λήξης: 3ο Τετράμηνο 2024
Δικαιούχοι: Δήμος Χίου, Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.
Προϋπολογισμός €: 7.000.000
Κατάσταση: Προγραμματισμένη
Ημερομηνία έναρξης: 2ο Τετράμηνο 2024
Ημερομηνία λήξης: 3ο Τετράμηνο 2024
Δικαιούχοι: Δήμοι Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, Λοιποί φορείς καθ' αρμοδιότητα
Προϋπολογισμός €: 4.000.000
Κατάσταση: Προγραμματισμένη
Ημερομηνία έναρξης: 2ο Τετράμηνο 2024
Ημερομηνία λήξης: 3ο Τετράμηνο 2024
Δικαιούχοι: ΟΤΑ Α’ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, Φορείς των Δήμων καθ' αρμοδιότητα
Προϋπολογισμός €: 10.000.000
Κατάσταση: Προγραμματισμένη
Ημερομηνία έναρξης: 2ο Τετράμηνο 2024
Ημερομηνία λήξης: 3ο Τετράμηνο 2024
Δικαιούχοι: 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου, Γενικά Νοσοκομεία Περιφέρειας
Προϋπολογισμός €: 5.000.000
Κατάσταση: Προγραμματισμένη
Ημερομηνία έναρξης: 2ο Τετράμηνο 2024
Ημερομηνία λήξης: 3ο Τετράμηνο 2024
Δικαιούχοι: 2Η ΥΠΕ, Γενικά Νοσοκομεία Περιφέρειας
Προϋπολογισμός €: 6.000.000
Κατάσταση: Προγραμματισμένη
Ημερομηνία έναρξης: 2ο Τετράμηνο 2024
Ημερομηνία λήξης: 2ο Τετράμηνο 2024
Δικαιούχοι: Δήμος Χίου
Προϋπολογισμός €: 850.000
Κατάσταση: Προγραμματισμένη
Ημερομηνία έναρξης: 2ο Τετράμηνο 2024
Ημερομηνία λήξης: 2ο Τετράμηνο 2024
Δικαιούχοι: Υπουργείο Πολιτισμού
Προϋπολογισμός €: 9.000.000
Κατάσταση: Προγραμματισμένη
Ημερομηνία έναρξης: 2ο Τετράμηνο 2024
Ημερομηνία λήξης: 2ο Τετράμηνο 2024
Δικαιούχοι: Υπουργείο Πολιτισμού
Προϋπολογισμός €: 500.000
Κατάσταση: Προγραμματισμένη
Ημερομηνία έναρξης: 2ο Τετράμηνο 2024
Ημερομηνία λήξης: 2ο Τετράμηνο 2024
Δικαιούχοι: Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (ΕΕΤΑΑ)
Προϋπολογισμός €: 2.850.000
Κατάσταση: Προγραμματισμένη
Ημερομηνία έναρξης: 2ο Τετράμηνο 2024
Ημερομηνία λήξης: 2ο Τετράμηνο 2024
Δικαιούχοι: Υπουργείο Πολιτισμού
Προϋπολογισμός €: 5.857.177
Κατάσταση: Προγραμματισμένη
Ημερομηνία έναρξης: 2ο Τετράμηνο 2024
Ημερομηνία λήξης: 2ο Τετράμηνο 2024
Δικαιούχοι: Δήμος Δυτ. Λέσβου, Δήμος Μυτιλήνης
Μετάβαση στο περιεχόμενο