1

Ενταγμένα Έργα

Αναζήτηση με Λέξη-κλειδί: ή με κωδικό ΟΠΣ:
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα:
Δικαιούχος Φορέας:
ΟΠΣ Τίτλος Πράξης Ημερομηνία ένταξης Δικαιούχος Συγχρ/μενη Δ.Δ. Πράξης
«Ενίσχυση υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων για την αξιοποίηση πατεντών, καινοτομιών και νέων παραγωγικών / επιχειρηματικών ιδεών για την βελτίωση της παραγωγικής τους δραστηριότητας ή / και για την ανάπτυξη νέων προϊόντων» 23/12/2021 3693211 €
5041958 ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΩΝΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ 26/11/2021 Δήμος Χίου 485.130 €
5130649 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΕ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ 06/09/2021 ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ 876.125,75 €
5130727 Μελέτη Αντιπλημμυρικής Προστασίας και Διευθέτησης Χειμάρρων Νήσου Χίου 03/09/2021 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 966.179,28 €
5075016 Δράσεις προστασίας παραλίας Αγ. Ιωάννη Κάσπακα Ν. Λήμνου 03/09/2021 ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ 1.065.097,98 €
5076445 Αναβάθμιση υπαίθριων σταθμών αυτοκίνητων και εγκατάσταση συστημάτων ελέγχου της κυκλοφορίας – φάση Β’ 01/07/2021 ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ 695.799,62 €
5114209 Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη για την Ένταξη Μαθητών με Αναπηρία ή και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες για τα σχολικά έτη 2021-2022 & 2022-2023 16/06/2021 ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ Υ.ΠΑΙ.Θ., ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 575.680 €
5070917 Δημιουργία πάρκου αναψυχής στη θέση Αγία Κυριακή Παλιά Χωματερή 15/06/2021 ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 4.630.000 €
5067571 Απλοποίηση διαδικασιών των προσφερόμενων υπηρεσιών του Τμήματος ΒΑ Αιγαίου του ΤΕΕ – Διάθεση υπηρεσιών μέσω Διαδικτύου 08/06/2021 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ 291.400 €
5069025 ΜΟΣΥΧΛΟΝ: Ολοκληρωμένο Σύστημα Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ευφυούς Πόλης για το Δήμο Λήμνο 08/06/2021 ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ 197.131 €
5063479 Υλοποίηση και συντήρηση πληροφοριακών συστημάτων και ψηφιακών εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και “έξυπνης πόλης” του Δήμου Δυτικής Λέσβου 08/06/2021 ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ 269.887,88 €
5067270 Ενίσχυση των υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Λέσβου για δημιουργία και λειτουργία υποδομής παροχής υψηλού επιπέδου υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις στους βασικούς κοινωνικούς και οικονομικούς τομείς 08/06/2021 ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ 225.680 €
5067145 Ψηφιακό Οικοσύστημα Επιχειρηματικότητας του Επιμελητηρίου Σάμου 08/06/2021 ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ 200.010,80 €
5070553 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ 08/06/2021 ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ 454.044,28 €
5067546 Ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων ορθολογικής κοστολόγησης – τιμολόγησης για την παροχή πόσιμου ύδατος 08/06/2021 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΔΕΥΑ) ΝΗΣΟΥ ΧΙΟΥ 186.500 €
Σελίδα από 23