pepba

List of Potential Service Providers to Managing Authority of North Aegean Operational Programme 2014-2020

image_pdfimage_print

Σύμφωνα με το ΠΔ 4/2002 (άρθρο 11) και τα προβλεπόμενα στην Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού για τις «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης, ανάθεσης και υλοποίησης ενεργειών τεχνικής βοήθειας» με ΑΠ. 18709/ΕΥΣΣΑ 413 /19.02.2016, άρθρα 20, 22, 23 (ΦΕΚ Β΄ 449/24.02.2016), η ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με την αριθ. Πρωτ. 6803/30.12.2015.Απόφαση της Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου δημιουργεί κατάλογο δυνητικών παρόχων υπηρεσιών και προμηθευτών για τις κατηγορίες ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας

Ο κατάλογος θα χρησιμοποιηθεί για τις αναθέσεις και συμβάσεις για ενέργειες Παροχής Υπηρεσιών και Προμηθευτών που θα απαιτηθούν για την κάλυψη αναγκών υλοποίησης ενεργειών τεχνικής Βοήθειας του ΕΠ «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020» για το επόμενο χρονικό διάστημα και μέχρι 31/12/2023.

Περισσότερες πληροφορίες περιλαμβάνονται στα συνημμένα αρχεία :


1)  ΠΔ 4/2002 «Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας – στήριξης και διαχείρισης αντίστοιχων πόρων» (ΦΕΚ Α 3/2002)
2) Την αριθμ. πρωτ. 18709/ΕΥΣΣΑ 413/19.02.2016 (ΦΕΚ 449/β΄/ 24.02.2016) ΥΑ του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού


Απόφαση Δημιουργίας Καταλόγου:  6803/30.12.2015  (ΑΔΑ: 6ΕΨ57ΛΩ-Δ9Λ)


  • Την με αριθμ. πρωτ. 197/01.02.2016 απόφαση εγγραφής στον κατάλογο παρεχόντων υπηρεσιών και προμηθευτών της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Βορείου Αιγαίου για τις κατηγορίες της Τεχνικής Βοήθειας (ΑΔΑ: 7Σ1Σ7ΛΩ-Π9Ζ)
  • Την με αριθμ. πρωτ. 288/10.02.2016 (1η επικαιροποίηση) του καταλόγου παρεχόντων υπηρεσιών και προμηθευτών της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Βορείου Αιγαίου για τις κατηγορίες της Τεχνικής Βοήθειας (ΑΔΑ: ΨΟΛΜ7ΛΩ-Ζ2Ε)
  • Την με αριθμ. πρωτ. 536/26.02.2016 (2η επικαιροποίηση) του καταλόγου παρεχόντων υπηρεσιών και προμηθευτών της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Βορείου Αιγαίου για τις κατηγορίες της Τεχνικής Βοήθειας (ΑΔΑ: Ω7ΚΗ7ΛΩ-ΦΒ1)
  • Την με αριθμ. πρωτ. 892/28.03.2016 (3η επικαιροποίηση) του καταλόγου παρεχόντων υπηρεσιών και προμηθευτών της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Βορείου Αιγαίου για τις κατηγορίες της Τεχνικής Βοήθειας (ΑΔΑ: Ψ6ΡΧ7ΛΩ-ΨΚΒ)
  • Την με αριθμ. πρωτ. 1114/14.04.2016 (4η επικαιροποίηση) του καταλόγου παρεχόντων υπηρεσιών και προμηθευτών της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Βορείου Αιγαίου για τις κατηγορίες της Τεχνικής Βοήθειας (ΑΔΑ: Ω0ΦΙ7ΛΩ-ΨΙ2)
  • Την με αριθμ. πρωτ. 2259/12.07.2016 (5η επικαιροποίηση) του καταλόγου παρεχόντων υπηρεσιών και προμηθευτών της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Βορείου Αιγαίου για τις κατηγορίες της Τεχνικής Βοήθειας (ΑΔΑ: 61Ω07ΛΩ-ΣΝΚ)
  • Την με αριθμ. πρωτ. 2586/03.08.2016 (6η επικαιροποίηση) του καταλόγου παρεχόντων υπηρεσιών και προμηθευτών της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Βορείου Αιγαίου για τις κατηγορίες της Τεχνικής Βοήθειας (ΑΔΑ: 7ΤΟ67ΛΩ-ΟΨΥ)
  • Την με αριθμ. πρωτ. 3949/23.11.2016 (7η επικαιροποίηση) του καταλόγου παρεχόντων υπηρεσιών και προμηθευτών της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Βορείου Αιγαίου για τις κατηγορίες της Τεχνικής Βοήθειας (ΑΔΑ: 6ΛΠΧ7ΛΩ-ΚΑΩ)