Αρχική Σελίδα | Site Map | E-mail επικοινωνίας

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή | Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

 Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου | Χάρτης Β.Α. | Επικοινωνία

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

6η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΚΤ»
Πρόγραμμα : Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 2014-2020

Άξονας Προτεραιότητας: ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6 - «Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ»

Θεματικός Στόχος :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

Προϋπολογισμός : 450.000 €

Περίοδος υποβολής :
Έναρξη : 2/1/2016
Λήξη : 31/11/2023

Δικαιούχοι : ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020

Αρχεία πρόσκλησης :
- Πρόσκληση : 6H_PROSKLISI_14_20.pdf
- Συνημμένα αρχεία : 6H_PROSKLISI_14_20_SYNHMMENA.zip

Ανακοινώσεις :


 
 
 
 
<<< Επιστροφή
 
 ΕΔΑ ΠΒΑ (Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου)  | Δημιουργία EUROBIT WEBs