Προσκλήσεις

Λέξη-κλειδί:
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα:
Άξονας Προτεραιότητας:
Επενδυτική Προτεραιότητα:
Τίτλος Κατάσταση Προϋπ/σμός € Ημερομηνία Έναρξης Hμερομηνία Λήξης
Τουριστική αξιοποίηση υπόγειων φυσικών πόρων στο πλαίσιο των ΟΧΕ Ενεργή 2.000.000,00 03/12/2018 29/03/2019
ΜΝΗΜΕΙΑ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ, ΜΟΥΣΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Ενεργή 4.000.000,00 03/12/2018 01/03/2019
Μνημεία, αρχαιολογικοί χώροι, μουσεία, πολιτιστικά δίκτυα στο πλαίσιο των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ) Ενεργή 2.000.000,00 03/12/2018 01/03/2019
Υποδομές εγγείων βελτιώσεων (Δράση 4.3.1 Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης) Ενεργή 5.450.000,00 01/11/2018 29/03/2019
ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ενεργή 2.000.000,00 01/10/2018 01/02/2019
Δημιουργία υποδομών για την πρόληψη δημιουργίας Αποβλήτων ( Πράσινα Σημεία, Γωνίες Ανακύκλωσης) Ενεργή 5.000.000,00 01/10/2018 21/12/2018
Δράσεις διαχείρισης στερεών αποβλήτων στο πλαίσιο Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ) Ανενεργή 3.000.000,00 01/10/2018 20/11/2018
1η Πρόσκληση του Μέτρου 16 «Συνεργασία & Καινοτομία» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020 Ανενεργή 1.500.000,00 06/06/2018 23/11/2018
Δράσεις παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας στη κοινότητα Ανενεργή 780.000,00 05/07/2018 17/09/2018
Δράσεις για τη καταπολέμηση των εξαρτήσεων στη κοινότητα Ανενεργή 1.112.400,00 03/07/2018 14/09/2018
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019 (ΑΜΕΑ) Ανενεργή 259.835,00 29/06/2018 31/07/2018
Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη για την Ένταξη Μαθητών με Αναπηρία ή και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες για τα σχολικά έτη 2018-2019, 2019-2020 και 2020-2021 Ανενεργή 864.909,00 25/06/2018 31/07/2018
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019 Ανενεργή 1.501.608,00 25/06/2018 31/07/2018
Ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων στο πλαίσιο Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ) Ενεργή 3.000.000,00 25/06/2018 15/01/2019
Ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων στο πλαίσιο στρατηγικών για την Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (ΒΑΑ) Ενεργή 3.000.000,00 25/06/2018 31/12/2018
Σελίδα από 7