Προσκλήσεις

Λέξη-κλειδί:
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα:
Άξονας Προτεραιότητας:
Επενδυτική Προτεραιότητα:
Τίτλος Κατάσταση Προϋπ/σμός € Ημερομηνία Έναρξης Hμερομηνία Λήξης
1η Πρόσκληση του Μέτρου 16 «Συνεργασία & Καινοτομία» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020 Ενεργή 1.500.000,00 06/06/2018 22/10/2018
Δράσεις παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας στη κοινότητα Ανενεργή 780.000,00 05/07/2018 17/09/2018
Δράσεις για τη καταπολέμηση των εξαρτήσεων στη κοινότητα Ανενεργή 1.112.400,00 03/07/2018 14/09/2018
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019 (ΑΜΕΑ) Ανενεργή 259.835,00 29/06/2018 31/07/2018
Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη για την Ένταξη Μαθητών με Αναπηρία ή και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες για τα σχολικά έτη 2018-2019, 2019-2020 και 2020-2021 Ανενεργή 864.909,00 25/06/2018 31/07/2018
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019 Ανενεργή 1.501.608,00 25/06/2018 31/07/2018
Ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων στο πλαίσιο Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ) Ενεργή 3.000.000,00 25/06/2018 22/10/2018
Ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων στο πλαίσιο στρατηγικών για την Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (ΒΑΑ) Ενεργή 3.000.000,00 25/06/2018 05/11/2018
Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης Ανενεργή 300.000,00 08/06/2018 07/09/2018
Εφαρμογή των Νέων Τεχνολογιών στην καταγραφή και την ανάδειξη της Πολιτιστικής Κληρονομιάς για ανάπτυξη υποδομών και υπηρεσιών ηλεκτρονικής προβολής των πολιτιστικών πόρων της Περιφέρειας (ΟΧΕ) Ενεργή 1.800.000,00 01/06/2018 28/09/2018
Ενίσχυση των φορέων πολιτισμού της Περιφέρειας, για ανάπτυξη υποδομών και υπηρεσιών ηλεκτρονικής προβολής των πολιτιστικών πόρων της Περιφέρειας Ενεργή 1.800.000,00 30/05/2018 28/09/2018
Αναβάθμιση και βελτίωση των σημαντικότερων οδικών δικτύων υποδομών (τουριστικοί προορισμοί και παραγωγικά κέντρα), που συνδέουν την ενδοχώρα των νησιών με πύλες εισόδου – εξόδου κάθε νησιού Ανενεργή 20.000.000,00 07/05/2018 06/07/2018
Έργα αξιοποίησης επιφανειακών – θαλάσσιων υδάτων / εμπλουτισμός υδροφόρου ορίζοντα Ανενεργή 4.925.000,00 16/04/2018 13/07/2018
Δράσεις / έργα ανάδειξης των οικοσυστημάτων Ανενεργή 3.000.000,00 16/04/2018 07/09/2018
Προστασία ακτών από διάβρωση Ανενεργή 4.000.000,00 16/04/2018 24/08/2018
Σελίδα από 7